شرایط اعطای نمایندگی

 

شرايط عمومي:

اعطاي نمايندگي توزيع محصولات منوط به تعيين منطقه جغرافيايي و تاييد توسط شرکت مي باشد.

اولويت اعطاي نمايندگي با متقاضيان بومي نواحي مي باشد.

اخذ نمايندگي منوط به متصف بودن به حسن معاشرت و عدم سوء سابقه قضايي و اخلاقي است.

نمايندگان مکلف به تنظيم قرارداد و رعايت دقيق مفاد آن مي باشند.

نمايندگان موطف به گزارش عملکرد در حوزه ي نمايندگي خود مي باشند.

هر گونه خريد يا فروش با نمايندگان استان و شهرستان هاي ديگر ممنوع مي باشد.

تمام سفارشات نمايندگان، فقط از دفتر مرکزي تهران انجام مي شود.

هر گونه باز کردن بسته بندي هاي محصولات شرکت غير قانوني مي باشد و در صورت مشاهده نمايندگي لغو مي گردد.

هزينه ارسال بار از تهران تا شهرستان به عهده شر کت و از شهرستان تا به دست مصرف کننده به عهده نماينده محترم مي باشد.

قابل ذکر است، تمام هزينه هاي چاپ بروشور، استند تبليغاتي، تابلوي دفتر نمايندگي استان و حضور در نمايشگاه بين المللي مربوطه به عهده نماينده انحصاري استان مي باشد.

اخذ نمايندگي در شهرستان ها شامل موارد فوق نمي شود و بروشور و DVD از تصاوير مصرف کنندگان زراعت و باغات به مقدار لازم در اختيار نماينده محترم شهرستان قرار خواهد گرفت.

شرايط اختصاصي:

الف: حداقل خريد بابت اعطاي نمايندگي در زراعت 30 کيلو و در باغات 50 کيلو مي باشد.

ب: حدود 30% سود براي نمايندگان هر شهرستان در نظر گرفته شده است.

ج: در هر شهرستان حداکثر 3 نماينده وجود دارد که پس از فعاليت و پيگيري مستمر نام شان به عنوان نماينده شرکت داخل سايت قرار خواهد گرفت.

د: نمايندگان شهرستان موظف به گزارش عملکرد و تهيه فيلم وعکس از نتايج حاصل شده مي باشد.

ه: شرايط براي متقاضيان نماينده استان متفاوت بوده و مستلزم خريد حداقل 1 الي 3 تن، تبليغات در سطح استان، و افتتاح دفتر مرکزي در مرکز استان مي باشد