درباره ما

به وب سايت شرکت مينرال کود معجزه سرخ خوش آمديد

 

پرورش و توليد گياه به عنوان مانوس ترين موجود جهان خلقت با سرشت و طبيعت انسان پيوسته مد نظر بوده است .

در اين پروسه با فراز و نشيب و طويل زماني بقدر عمر انسان بشربا دقت و ممارست در احوال طبيعي تکامل نباتات به شيوه هاي نوين گياهي دست يافته است با پايان يافتن جنگ جهاني دوم وپس از کاربرد جنگ افزارهاي شيميايي ساخت مکمل هاي غذايي استحصالي ازصنايع پتروشيمي در دستور کار قرار گرفت .

استفاده قريب به نيم قرن محصولات پتروشيمي در عرصه زراعي وباغي و بروزو ظهور علائم مسموميت خاک افت توليد شيوع بيماري هاي متنوع دامي جهش ژنتيکي افات و اپيدمي در برابر سموم دفع افات اضرار به سلامتي و بهداشت انسان و ابتلا به انواع بيماري هاي لاعلاج محققين را بران داشت تا شيوه هاي موجود را اصلاح و الگو و متدهاي پاک وبيو لوژيک و مبتني بر ارگا نيسم طبيعي اکو سيستم موجود در مناطق دور از دسترس انسان نظير جنگل ها و مناطق حفاظت شده را توسعه و ترويج نمايند.

در اين رهگذر محققان کشور جمهوري اسلامي ايران نيزپيشگام عرصه دانش وتکنولوژي بوده اند شرکت معجزه سرخ سايش پارت نيز قريب به دو دهه است با ورود به پروسه تحقيقات بيولوژيک وبا هدف گذاري ساخت وتوليد مکمل غذايي ارگانيک از معذورات ومحذورات مربوط به فرمولاسيون وترکيب شيميايي عناصر با تکيه بر توان علمي عبور کرده وبه اکسيرحيات بخش نباتي کاملا ارگانيک دست يافته است مکمل غذايي شرکت معجزه سرخ سايش پارت در دسته بندي علمي Fertilizer قرار دارد.

Unit Complex Fertilizer با نام تجاري ثبت شده مينرال کود معجزه سرخ حاوي تمامي ميکرو المنت ها و ماکرو المنت ها مي باشد.

منبع تهيه مواد اوليه اين محصول معادن مستقر در کشور جمهوري اسلامي ايران است و هيچگونه وابستگي وارداتي ندارد همچنين هيچ يک از عناصر موجود از صنايع تبديلي وابسته به صنعت نفت و گاز تهيه نمي شود.

مينرال کود معجزه سرخ حاوي عناصرميکرو شامل: آهن، مسئول، روي، منيزيم دردونوع ماده کاني يون آزاد وماده کاني تغيير شکل دو مولکولي يافته از طريق تکنولوژي (EDTA) بصورت کلات مي باشد.

همچنين حاوي عناصر ماکرو شامل: منگنز، کلسيم، پتاسيم، فسفات، اوره (نيتروژن)، بر و موليبدن مي باشد.

پرواضح است، حرکت به سوي توليد محصولات زراعي وباغي غيرشيميايي وارگانيک، فقط با احترام واعتقاد به شعور سيستماتيک گياه ميسر است.

گياه تحت شرايط متاثراز وضعيت دماي محيط، رطوبت، نوروهمچنين کيفيت بستر زراعي وباغي از حيث فقر و يا غناي ترکيبات قابل تغذيه به ساخت ارگان هاي حياتي وآنزيم ها وهورمون هاي رشد و فتوسنتز کامل و کلروفيل سازي مبادرت مي نمايد.

با ورود مينرال کود.معجزه سرخ در بافت خاک وتغذيه گياه از عناصر در زمان مناسب بهترين عملکرد درتوليد اندام جذبي وسپس اندام آوندي و مکنده و نهايتا با روري کامل وبرداشت محصول کاملاٌ ارگانيک وافزايش بهره وري محسوس خواهد بود مينرال کود معجزه سرخ علاوه بر ورود در سطح دانش (High Tec) وامکان اختلاط عناصر با ماهيت شيميا يي متفاوت اسيدي وقليايي وسلب خاصيت واکنش خنثي سازي انها در حوزه رساندن سايز و ريزه بندي کاني معدني به ابعاد نانومتري نيز بر مضايق تکنولوژيک صنعت فايق آمده است وبا طراحي انحصاري خط آسياب از ورود هر گونه عناصر محيطي تشکيل دهنده سيلندر آسياب که نتيجه ناگزير حضور نيروهاي استاتيکي واصطکاک حاصل از برخورد کاني با جداره است نيز رهايي يافته است مضافاٌ فرايند پيچيده تهيه کنسانتره بدون ايجاد حرارت محيطي ناشي از اصطکاک صورت مي پذيردعناصرتغيير ماهيت شيميايي نخواهند داشت وبا بالاترين کيفيت ودرجه خلوص توليد مي گردند.